Gamma online

Resetowanie hasła

Aby uzyskać dostęp do serwisu w przypadku zagubienia hasła, należy podać identyczny PESEL oraz adres e-mail, jak podczas rejestracji konta. Jeżeli wprowadzone dane będą się zgadzać ze stanem faktycznym, hasło zostanie zresetowane i przesłane w wiadomości e-mail.

Pola wymagane oznaczono symbolem: *

*
*